Foredragsforeningen

Hillerslev-Kåstrup Foredragsforening

Mens 1. verdenskrig rasede ude i Europa, tog provst Hilden-Petersen i 1916 initiativ til at oprette en foredragsforening i Hillerslev. Mange lignende foreninger var opstået som en udløber af den grundtvigske højskolebevægelse, hvor det folkelige foredrag blev betragtet som en vigtig del af det danske demokrati og den danske folkekultur. Ifølge de vedtagne vedtægter var og er det foreningens formål ”at arbejde for sand oplysnings fremme ved foredrag, oplæsning og underholdning af forskellig art.”

Det stiftende møde blev afholdt i salen på Hillerslev asyl, der i mange år var rammen om foredragsforeningens møder. I de seneste mange år har de fleste foredrag været afholdt i konfirmandstuen i præstegården. Asylbygningen (alderdomshjemmet) eksisterer stadigvæk med adressen Ballerumvej 153.

Foreningens første formand var lærer Dam, Kåstrup. Højdepunktet i hans formandstid var den 14. juli 1920, da der på foredragsforeningens initiativ blev afholdt en genforeningsfest i præstegårdens have i anledning af Sønderjyllands tilbagevenden til det danske kongerige. Denne begivenhed samlede omkring 450 mennesker. Et par år senere rejste lærer Dam fra egnen og blev afløst af Andrea Hilden-Petersen. Dengang var den årlige udflugt en fast del af foreningens program.

Efter fjernsynets fremmarch blev det vanskeligere at samle folk til foredrag, men foreningen har dog oplevet en fornyet opblomstring i Birte Thastums formandstid (1983-2006).

Den nuværende bestyrelse sammensætter hvert år et alsidigt program med kendte og mindre kendte foredragsholdere med tanke på foreningens formålsparagraf.

Det er en tradition i foreningen, at de fremmødte udtrykker deres tak for foredraget ved at rejse sig, når aftenens indleder har afsluttet sit indlæg. Desuden er det en gammel skik, at der serveres kaffe til medbragt brød.

Bestyrelsen håber mange vil tage mod tilbuddet om et spændende foredrag og møde frem, når møderne annonceres. Hillerslev Foredragsforening kan dermed vedblive at være et levende og inspirerende tilbud til alle.