Pladsfordelingsplan

En pladsfordelingsplan er en plan, der viser inventaropstillingen i et lokale, hvor der er mere end 150 personer. Planen skal sikre, at borde og stole mv. ikke opstilles, så de forhindrer at de personer, som opholder sig i lokalet, har mulighed for at komme hurtigt ud i tilfælde af brand.

Pladsfordelingsplanen skal godkendes ved Thisted kommunes bygningsmyndighed –
byggesag @ thisted.dk – Ansøgningen skal indsendes af arrangør/lejer af forsamlingshuset.

Der skal af ansøgningen fremgå:

  • Kontakt oplysninger på den ansvarlige.
  • Tidspunktet for arrangement fra og til.
  • Hvor mange der deltager.

Spørgsmål til disse eksempler, kan rettes til os på booking@hillerslevby.dk
Vi kan også være behjælpelige med at lave en tegning. Det vil koste et sted mellem 300-600 kr.

Forsamlingshuset har:
19 borde x 120 cm.
21 borde x 180 cm.
Stolens bredde er 50 cm.

Gældende regler for opstilling af stole og borde


Funktionsområde festopstilling med dansegulv:


Funktionsområde festopstilling:


Funktionsområde festopstilling 2:


Funktionsområde Banko / kaffebord:


Funktionsområde Teateropstilling: