Hillerslev Forsamlingshus

Om Hillerslev Kultur og Forsamlingshus

Udlejning

Priser for leje af forsamlingshuset: 
Huset én dag, fra kl. 12:00 til næste dag kl. 09:00
2.000,-

Huset 2 dage, f.eks. fra fredag kl. 12:00 til søndag kl. 09:00
2.500,-

Er huset ikke lejet ud næste dag, kan en senere aflevering ofte aftales.
Priserne er plus forbrug af strøm (2,00 kr. pr. kWh), varme (1,50 kr. pr. kWh) og eventuelt rengøring.

Leje til ungdomsfest (u/25):
Et tillæg på 1.000 kr., så er rengøring også med i prisen og kan ikke fravælges. Det er et krav, at der er voksne til stede (o/25) og der skal indbetales et depositum på 5.000,-

Kontakt udlejer for leje af forsamlingshuset:

Ring til udlejer23 98 14 39 – træffes bedst mellem 17-18 på hverdage. Eller send en mail til hillerslevby@hotmail.com.
Ingen sms’er tak.

NØGLEAFHENTNING:
Kontakt IRMA på tlf.: 51 24 34 28

Kalenderoversigt for udlejning:
Der kan være datoer som er reserveret, men endnu ikke er registreret i kalenderen.

Gå til kalenderen (link åbner i nyt vindue)
Kalenderen viser kun 6 måneder frem, kontakt udlejer for andre datoer.

Huset kan lejes alle dage og er godkendt til at rumme 200 spisende gæster.

Der forefindes både alm. borde og 2 størrelser runde borde.

Der er service til i alt ca. 200 personer.

Køkkenet er installeret med 4 gasblus, 2 store el ovne, industri-opvaskemaskine, køleskabe, fryser, pålægsmaskine, microovn, el-kedel samt industri kaffemaskine.

Der er mulighed for opdækning af borde dagen før en fest, dog kun hvis huset er ledigt. Forhør nærmere.

Udover huset kan der lejes flag,æresport, borde og stole samt service ud af huset. Forhør nærmere.

Huset er populært og er udlejet ca. 50 gange om året til private og foreninger, så man bør bestille i god tid.

I forbindelse med udlejning afleverer man huset kl. 09.00 dagen efter med mindre andet aftales med udlejeren, det er tit muligt at aftale et senere sluttidspunkt hvis huset ikke skal bruges dagen efter din fest/arrangement.

Huset er ejet af borgerne i Hillerslev og leje-indtægterne går ubeskåret til drift af huset, til genanskaffelse af service og almindelig vedligehold.
Større renoveringer og nyanskaffelser af stor størrelse finansieres af overskud fra arrangementer, sponsorater m.m.

Hillerslev Kultur- og Forsamlingshus har ingen telefon i huset.

Bestyrelsen

Formand: Emilie Gregersen
Næstformand: Karen Marie Kristensen
Kasserer: Klaus Jacobsen
Sekretær: Lise Kristensen

Borgerudvalg:
    Karen Marie Kristensen
    Lone Langballe
 
Øvrige medlemmer:
    Karl Kristian Iversen
    Peter Larsen
    Jesper Mose 
    Marianne Nørgaard
    Lars Odgaard Vanggaard 
 

Suppleanter:
    Jesper Christensen
    Lone Langballe

Mail til Hillerslev Kultur & Forsamlingshus: hillerslevby@hotmail.com

Ansvarshavende ved arrangementerne

Årsmøde: Emilie, Lise, Klaus 
Bankospil: Karen Marie, Marianne, Emilie
Medlemsindsamling: Klaus
Aktivitetskalender: Borgerudvalget
Flagstænger: Peter og Jesper
Forårs arrangement: Pigerne
Kultur/sommerfest: Aflyst 2019 
Juletræs- & pynt opsætning: Mændene
Brandsynsansvarlig: Jesper
Reklameskilte (ulige år): Klaus
Høstfest: Pigerne
Arbejdsweekend: Mændene
Hjemmeside: Klaus
Mail: Marianne
Infoskærm: Lise  
Pedel: Peter, Jesper og Karl Kristian

Vedtægter Hillerslev Kultur- og forsamlingshus.pdf